Nhìn từ trên cao một góc của Mường Đán

Một góc nhìn khác tại làng Thái Cổ Mường Đán
Cô gái Thái bên khung dệt vải tại Mường Đán – Làng Thái Cổ