Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm sau khi trải nghiệm cáp treo

Vãn cảnh Thiền viện Trúc Lâm sau khi trải nghiệm cáp treo