Home Khám Phá Khu Chợ Nổi Cái Răng Bán Gì Mà Đông Đúc Chợ nổi Cái Răng những năm đầu thế kỉ 20

Chợ nổi Cái Răng những năm đầu thế kỉ 20

Khám phá chợ nổi Cái Răng
Cây bẹo – hình thức chào hàng độc đáo chỉ có tại chợ nổi