Đón hoàng hôn ở Mũi nghinh Phong

Đón hoàng hôn ở Mũi nghinh Phong