Kiến trúc bên trong bảo tàng

Bảo tàng với kiến trúc mái vòm
Khu trưng bày tại bảo tàng