Một góc nhìn khác tại làng Thái Cổ Mường Đán

Làng Thái Cổ – Mường Đán huyện Quế Phong
Nhìn từ trên cao một góc của Mường Đán