Xin visa du lịch Hong Kong có cần thiết không?

Xin visa du lịch Hong Kong có cần thiết không?