Thôn Nậm Hồng

Núi Tây Côn Lĩnh
Đồi hoa tam giác mạch