Cắm trại, tắm mát bên dòng Thác 7 tầng (Ảnh: Hồ Long)

Cắm trại, tắm mát bên dòng Thác 7 tầng (Ảnh: Hồ Long)