Cắm trại, tắm mát bên dòng Thác 7 tầng (Ảnh: Hồ Long)

Thác 7 tầng huyện Quế Phong
Chèo thuyền vượt Thác 7 tầng tại Quế Phong, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Thành Cường)