0a36d792aef10373ac5f40aa0229c256

Vua Khải Định – vị hoàng đế thứ 12 của triều đại nhà Nguyễn