Hầm hoa Tử Đằng tuyệt đẹp tại Kawachi

Hoa Tử Đằng với sắc tím mộng mơ
Gốc hoa Tử Đằng 150 tuổi tại công viên Ashikaga