hon-gam-ghi-phu-quoc

Hòn Gầm Ghì sở hữu phong cảnh non nước nên thơ hữu tình