Nét đẹp nhà thờ gạch đỏ Rạch Giá

Có lịch sử vào bậc lâu đời miền nam Việt Nam. Nhà thờ Chánh tòa Rạch Giá tọa lạc ở số 25 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Được xây dựng lần đầu vào năm 1882, xây dựng lại năm 1972, là một công trình kiến trúc đẹp bằng gạch đỏ.

nha tho rach gia2

Nhà thờ Chánh tòa Rạch Giá đã đi vào lịch sử của Giáo Hội từ cuối thế kỉ XVII. Từ một họ đạo nhỏ bé (1882) thời Cha Blodet, Rạch Giá đã trở thành một Giáo xứ lớn vào thập niên 80. Hiện nay, số Giáo dân đã lên tới 8.500 người.

nha tho rach gia1

Nhà Thờ đầu tiên lợp lá (1882 – 1890 ), lợp thiếc ( 1918 – 1924 ). Nhà Thờ Tháp Cụt và Tháp Nhọn (1934) do một thừa sai Bali xây dựng với của hồi môn cha mẹ chia cho. Thánh lễ được tổ chức vào mỗi chủ nhật từ 10 giờ sáng đến trưa ở nhà thờ.

Leave a Reply