Đình thần Thành Hoàng ngôi đình cổ 250 năm

Một chuyến du lịch đến Hà Tiên, sẽ làm cho du khách hiểu rõ và sâu hơn về những ngôi đình của những thế kỷ trước. Những lối kiến trúc độc đáo, giá trị lịch sử mà ông cha đã có công dựng nên.

Đình thần Thành Hoàng Hà Tiên tọa lạc tại khu phố I, phường Đông Hồ, được xây dựng cách nay hơn 250 năm, là một ngôi đền cổ rất có giá trị về mặt kiến trúc. Đình là nơi thờ tự các bậc tiền nhân có công khai phá và mở mang vùng đất Hà Tiên xưa bao gồm Tam vị tôn thần đã được triều đình nhà Nguyễn ghi nhận như Khai trấn Thượng trụ quốc Vũ nghị Công Mạc Cửu được truy phong làm Thụ đức Thuận nghĩa Trung đẳng Thần vào đời vua Minh Mạng năm thứ III (1882).

dinh than thanh hoang

Được trùng tu vào năm 1999, gắn với hệ thống đình chùa, lăng tẩm và các hoạt động lễ hội văn hóa hàng năm như Lễ Kỳ Yên, Lễ giỗ Mạc Cửu…, là một di tích rất có giá trị cả về văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể.

Đình được UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử – văn hóa tại Quyết định số 2995/QĐ-UBND, 27/11/2009

dinh than thanh hoang3

Năm 1851, miếu được xây dựng lại lợp ngói, tường xây gạch thờ tam giới thần linh rất được nhân dân ngưỡng mộ. Miếu hội đồng trở thành đình thần Thành Hoàng sau ngày tiếp nhận ân sắc của vua Tự Đức phong tặng Đôn nghưng tôn thần (bốn cảnh Thành Hoàng tôn thần). Từ đó Đình thần Thành Hoàng Hà Tiên phụng tự (thờ cúng) tam vị tôn thần được vua Minh Mạng năm thứ 3 (1822) truy niệm cha con họ Mạc có công với nước được truy phong gồm:

  • Mạc Cửu (1655-1735) – Khai trấn thượng trụ quốc đại tướng quân Võ Nghị công truy phong làm Thụ đức Thuận nghĩa trung đẳng thần.
  • Mạc Thiên Tứ (1706-1780) – Tổng binh đại đô đốc Quốc lão Mạc phủ quân tông Đức hầu truy phong đại nghĩa tôn thần.
  • Mạc Tử Sanh (1768-1788) – Tham tướng Lưu phủ trấn, Lý Chánh Hầu, truy phong trung nghĩa chi thần.

Đình thần Thành Hoàng được xây dựng theo kiến trúc văn hóa Đông Á gồm 3 gian: chánh điện – tả hiên – hữu hiên nối liền với tiền đình tạo thành một quần thể hình chữ khẩu.

dinh than thanh hoang2

Đình thần Thành Hoàng có giá trị cao về lịch sử văn hóa, vì đây là một trong những ngôi đình cổ của Kiên Giang có cách đây trên 250 năm, là nơi thờ tự những vị tiền hiền có công khai khẩn vùng đất Hà Tiên từ buổi ban sơ. Đồng thời, đình là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần, văn hóa truyền thống của nhân dân địa phương.

Leave a Reply