Chợ-đêm-Hà-Tiên

muc-hấp mon ngon ha tien
ha tien thang canh dep, mon an ngon